SYARAT KELAYAKAN

Di Portal LPHS

PROSES PERMOHONAN

8 DOKUMEN SOKONGAN DIPERLUKAN

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK SEMAKAN KELAYAKAN:

  1. Salinan Pendaftaran Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS)
  2. Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan
  3. Salinan Sijil Nikah/Surat Cerai/Sijil Kematian pasangan/Surat Pengesahan bujang daripada majikan atau Pesuruhjaya Sumpah
  4. Penyata gaji terkini pemohon dan pasangan bagi 3 bulan yang terkini / pengesahan pendapatan daripada Pesuruhjaya Sumpah sekiranya bekerja sendiri
  5. Penyata KWSP terkini pemohon dan pasangan / Penyata Pencen
  6. Sejarah Pengeluaran KWSP terkini pemohon dan pasangan
  7. Penyata Central Credit Reference Information System (CCRIS) dari Bank Negara SAHAJA
  8. Salinan Perjanjian Jual Beli (SNP) dan Salinan Perjanjian Perumahan (Sekiranya pemohon atau pasangan memiliki rumah di luar Selangor Darul Ehsan)

Di Portal LPHS